Presentation

Orofacial smärta och käkfunktion

  • Tandläkare/ Doktorand

Smärta, funktion och parafunktion i käksystemet och dess relation till neuroplasticitet