Fakta

Finansiär:
  • Odontologisk Forskning i Region Skåne
Ansvarig vid Mau:
Birgitta Häggman Henrikson
Samarbetspartners:
  • Professor Peter Svensson – Århus Universitet (Danmark)
Projektperiod:
01 juli 2021 - 31 december 2024
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Livslängden för dentala konstruktioner påverkas av en rad olika faktorer, relaterade till både material som används och tekniska faktorer såväl som till patientrelaterade faktorer. En sådan patientrelaterad faktor som har visat sig påverka överlevnaden för både tänder och implantat är närvaron av bruxism, dvs tandpressning/gnissling. Bruxism är relaterat till både överlevnad av dentala implantat såväl som mekaniska och tekniska komplikationer av implantatstödda konstruktioner. Sådana misslyckanden och komplikationer leder inte bara till lidande för individen utan medför också ökade kostnader för vår tandvård och för samhället i stort på grund av den tid och kostnad som är förknippade med att göra om tandvårdsarbetet.

Det allmänna syftet med detta projekt är att utvärdera sambandet mellan bruxism och komplikationer efter implantatbehandling.

Specifika mål

  • Del 1. Att genomföra en prospektiv långtidsuppföljning av en befintlig patientgrupp med implantatkonstruktioner för att utvärdera komplikationer relaterade till bruxism.
  • Del 2. Att utveckla ett protokoll för rapportering av implantatrelaterade komplikationer för att utvärdera effekterna på tandvård och samhälle och för att identifiera riskfaktorer för att förutsäga framtida implantatbehandlingar.
  • Del 3. Implementering av protokollet på tandvårdskliniker i Skåne för att utvärdera komplikationer efter behandling samt identifiera riskfaktorer för komplikationer vid framtida implantatbehandling.

Förbättrad riskbedömning

Genom att identifiera riskfaktorer för komplikationer såsom frakturer av tänder, fyllningar och implantatkonstruktioner hoppas vi kunna förbättra riskbedömningen före implantatbehandling för att tillhandahålla individuella behandlingsplaner som kan förbättra livslängden hos tandrestaurationer och därigenom förbättra oral hälsa. Projektets resultat kan därmed ha direkt relevans för både patienter, tandvård och samhälle.