Presentation

Nina Lundegren tog tandläkarexamen 1998 vid Lunds universitet och försvarade sin doktorsavhandling "Oral health and self-perceived oral treatment need of adults in Sweden" 2012. Nina är involverad i forskningsprojekt om vidareutbildning och implementering av kliniska kriterier hos yrkesverksamma tandhygienister, om oral hälsa och livskvalitet hos äldre vuxna och om pedagogisk utveckling och utvärdering av tandläkarutbildningen.