Presentation

Jag tog tandläkarexamen 1998 vid Lunds universitet och försvarade min doktorsavhandling "Oral health and self-perceived oral treatment need of adults in Sweden" 2012. Jag är involverad i forskningsprojekt om vidareutbildning och implementering av kliniska kriterier i tandvården, om oral hälsa och livskvalitet hos äldre vuxna och om pedagogisk utveckling och utvärdering av tandläkarutbildningen.