Presentation

Oscar Waldner är doktorand i kriminologi med inriktning på användningen av sociala medier inom brottsutövande, med särskilt fokus på illegala marknader. Han har ett särskilt intresse för hur internet och sociala medier kan underlätta både brottslighet och polisövervakning, samt hur brottslingar agerar i förhållande till dessa möjligheter och risker.

Aktuell inom projektet ”Den grå marknaden för alkohol på sociala medier i Sverige”