Presentation

Forskningsområde

Antibioikaprofylax vid implantatkirurgi

Jag forskar om antibiotika som används i förebyggande syfte vid tand implantatoperationer. Implantatbehandling är det vanligaste sättet att ersätta förlorade tänder på. Det innebär att man opererar in en skruv, ett så kallat implantat, i käkbenet och därefter fäster man en tand på skruven. Det är vanligt att tandläkare ger en dos förebyggande (profylax) antibiotika till patienten innan operationen, för att förhindra att en infektion uppstår som skulle kunna leda till att implantatet inte växer fast i käkbenet. Men det finns inga vetenskapliga underlägg till om det finns någon verklig nytta i att ge denna dos förebyggande antibiotika. Med min forskning vill jag undersöka nyttan av denna förebyggande dos antibiotika som rutinmässigt ges innan implantatoperationer. Jag forskar även kring hur mycket antibiotika som används vid olika typer av implantatoperationer. Denna kartläggning är viktig då vi står inför ett snabbt växande och alarmerande problem med antibiotikaresistensen. All användning av antibiotika bör användas på ett sätt där nyttan överväger riskerna. Mitt forskningsintresse inkluderar användning av antibiotika inom tandvården samt hur man ska kunna utveckla strategier för prevention av antibiotikaresistens inom tandvården.