Om utbildningen

Som tandläkare arbetar du med att förebygga, upptäcka, diagnostisera, och behandla mun- och tandsjukdomar. Det kommer ställas höga krav på odontologiskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens. Tandläkarutbildningen syftar till att skapa förutsättningar för att du som studerande ska utveckla förmågan till ett livslångt lärande i ett kunskapsområde drivet av forskning och förändring. Du behöver därför inhämta både grundkunskaper och praktiska förmågor för att nå en djupare förståelse för yrket.

Tandläkare är ett varierande och skapande yrke med mycket patientkontakt. Som färdig tandläkare har du även ett samhällsansvar, vilket innebär att du kommer att behöva ha en helhetssyn, agera hållbart och verka för förändring med människors lika värde i fokus. Yrket bedrivs i nära samverkan med de andra professionerna i tandvårdsteamet, därför har utbildningen tidigt fokus på kommunikation, ledarskap och samarbete. Målsättningen är att du ska fungera väl i den svenska tandvården och därför sker kommunikation, presentationer och rapporter huvudsakligen på svenska.

Den femåriga utbildningen är på heltid. Studierna bygger på aktivt deltagande i alla moment vilket är en förutsättning för att utveckla de kompetenser som behövs för att du ska bli en bra tandläkare. Deltagandet innebär att du varje vecka läser rekommenderad kurslitteratur som du sedan bearbetar i grupper, på seminarier, i skriftliga uppgifter eller muntliga redovisningar. Utbildningen genomsyras av att arbeta med digitala verktyg och i det fysiska rummet där praktik och teori går hand i hand med tidig patientkontakt. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Utbildningen har också internationella inslag med kommunikation på engelska.

Tandläkarutbildningen vid Malmö universitet kännetecknas av utmaningsbaserat lärande där olika situationer eller konkreta och professionsrelaterade problem utgör utgångspunkten för lärandet.

Utbildningen är på avancerad nivå vilket gör att man är direkt behörig att söka till forskarutbildning efter examen.

I tandläkaryrket förenas teoretisk kunskap inom såväl basvetenskap och medicinska ämnen som odontologi med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik. Framstegen inom metoder för diagnostik, behandling och teknik bidrar till att tandläkaryrket ständigt befinner sig i utveckling. Fortsatt akademisk karriär och personliga utvecklingsmöjligheter finns inom yrket genom till exempel specialistutbildning och/eller genom forskarutbildning i eller utanför Sverige.

Som tandläkare arbetar du med människor i olika åldrar och livssituationer. Genom hela utbildningen utvecklar du dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Du kommer också att arbeta med etiska frågeställningar, kommunikation och bemötande. Huvudområdet är odontologi och men du läser även biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap under utbildningen, för att skapa helhetssyn och förståelse vid förebyggande vård och behandling av olika tillstånd både på individ och samhällsnivå. Utbildningen kommer att förbereda dig för din framtida roll som ledare för tandvårdsteamet med kunskap om hållbar tandvård, arbetsmiljö och tandläkarens professionella roll samt kompetens att påverka och skapa framtidens tandvård.

Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid.

Utmaningsbaserat lärande

Utbildningen är utmaningsbaserad med utgångspunkt i olika odontologiska situationer och problem relaterade till tandläkarprofessionen. Inom utbildningen förekommer samverkan med studenter från övriga professioner inom tandvården. Du har själv huvudansvaret för att inhämta kunskap, vilket förbereder dig för ett livslångt lärande. Som stöd för lärandet finns studiehandledningar med litteraturhänvisningar, seminarier, föreläsningar och andra former för aktivt lärande. Ditt lärande sker också genom samarbete i mindre grupper, vilket utvecklar din ledar- och medarbetarkompetens. Du kommer att ha prekliniska övningar på modell. Det kommer även genomföras övningar där du har tandläkar-  eller patientrollen innan egna patientbehandlingar tar vid. Detta för att stegvis öka din kliniska självständighet. Din kliniska färdighetsträning genomförs huvudsakligen inom universitetstandvården parallellt med teoretiska studier för att förankra kunskapen i ett sammanhang.

Genomförande

Utbildningen är på heltid under fem år, totalt tio terminskurser som sker i en reglerad ordningsföljd. Undervisningen är i huvudsak förlagd på campus men bedrivs även i digital utbildningsmiljö. Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska där stora delar av kurslitteraturen är på engelska. Utbildningen har också internationella inslag. Tandläkarutbildningens vetenskapliga del löper genom hela utbildningen och du genomför ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng. Under ditt sista studieår genomför du en del av din kliniska färdighetsträning som verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på kliniker i Skåne och närliggande regioner, vilket kan innebära resor.

Efter att ha arbetat som allmäntandläkare under några år finns det möjlighet att specialisera sig inom olika kliniska ämnen. Det finns nio olika specialiteter inom tandvården till exempel barntandvård, kirurg eller tandlossning. Man kan också välja att fortsätta inom akademin och arbeta som forskare eller lärare.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Ett socialt arbete där man får chans att hjälpa

Minh Le utbildade sig till tandläkare på Tandvårdshögskolan i Malmö. Idag driver han en egen tandvårdsklinik i centrala Malmö, samtidigt som han doktorerar på Malmö universitet. Mixen av teori och praktik passar honom perfekt.

Ett socialt arbete där man får chans att hjälpa

Minh Le utbildade sig till tandläkare på Tandvårdshögskolan i Malmö. Idag driver han en egen tandvårdsklinik i centrala Malmö, samtidigt som han doktorerar på Malmö universitet. Mixen av teori och praktik passar honom perfekt.

Varför valde du att läsa till tandläkare?

– För mig stod valet mellan att läsa ekonomprogrammet eller tandläkarutbildningen. Jag tog själv då initiativet att följa med en kompis mamma som arbetade som tandläkare för att se den kliniska vardagen.

– Jag tilltalades av patientkontakten och framförallt att man hjälper människor. Jag blev också lockad av hantverket eftersom jag är praktiskt lagd.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

– Det är en liten fakultet med engagerade medarbetare. Som student kommer man lärare, handledare och kursare väldigt nära. Man träffar sina lärare flera gånger, under olika terminer, under utbildningen vilket gör att man lär känna varandra bra. Det skapar också tillit och ger en trygg miljö. Jag uppskattade att de tillämpade problembaserat lärande, något som var unikt för utbildningen i Malmö.

Vad jobbar du med?

– Efter min examen började jag arbeta på Tandvårdshögskolan som handledare/klinisk assistent, vilket jag kombinerade med en tandläkartjänst inom Kriminalvården.

Nyligen startade Minh sin egen klinik. Samtidigt arbetar han tillsammans med sin kollega på Stadsmissionens tandvårdsmottagning för personer som lever i olika former av utsatthet.  

– Idag varvar jag den kliniska vardagen med en deltidstjänst som doktorand på Tandvårdshögskolan. Där min forskning handlar om att undersöka varför porslinständer lossnar.  

Vad är det bästa/sämsta med ditt jobb?

– Det bästa är mötet med alla människor och att man får chansen att hjälpa. Det är ett varierat jobb och ingen dag är den andra lik.

– Det kan vara fysiskt ansträngande, så träning är viktigt för att kroppen ska hålla i längden.

Vad ska man ha för egenskaper för att bli en bra tandläkare?

– Min erfarenhet är att man ska gilla att varva teori med praktik. Det är också en fördel om man är duktig på att följa instruktioner och ser detaljer, som man gör när man bygger Lego eller IKEA-möbler. Som tandläkare är det bra att vara social och uppskatta människokontakten.

En utbildning som ger ett socialt och varierat arbete

Amina Kurtanovic vill ha ett socialt arbete, där hon hjälper andra. Hon pluggar till tandläkare på Malmö universitet och stormtrivs.

En utbildning som ger ett socialt och varierat arbete

Amina Kurtanovic vill ha ett socialt arbete, där hon hjälper andra. Hon pluggar till tandläkare på Malmö universitet och stormtrivs.

Varför valde du att läsa till tandläkare?

– Jag har alltid velat jobba inom vården. Jag tycker om tandläkaryrket för att det är väldigt varierat och man träffar så många olika människor, barn, tonåringar och äldre. En annan anledning till varför jag valde att bli tandläkare är att patienter har olika besvär, det gör arbetet stimulerande.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

– Utbildningen är praktisk och detaljrik. Det är mycket struktur. Man lär sig om hela kroppen, inte bara tänderna. Vi lär oss att ta hand om människor, och något vi alla utvecklat på utbildningen är balans mellan teori och praktik.

Amina tycker om att de redan termin två får börja den kliniska träningen och träffa patienter.
– Tandvårdskolans utbildning i Malmö är ju unik eftersom vi jobbar med verkliga fall. Det innebär att vi, när vi läser om till exempel bedövning, får ett verkligt fall. Vi får läsa in teori och tillämpa kunskapen vi hämtat för att lösa uppgiften. Alla fall är verkliga och hämtade från situationer som vi kan möta när vi är färdigutbildade. Det är ett bra sätt att lära sig.

Hur är det att vara student?

– Jag tycker jättemycket om att vara student. Vi har en fantastisk sammanhållning här på tandläkarprogrammet i Malmö, både i klassen men även med våra lärare. Jag gillar att vi har så många fina studiemiljöer, att sitta både här på Odontologiska fakulteten men även på Orkanen och i Niagara.

– Skolan ligger perfekt nära Triangeln och Möllan. Det är så mysigt och finns massor av restauranger. Vi har en egen studentkår Käftis, där det finns många gruppaktiviteter att ta del av som till exempel fika, bio, dans med mera.

Vad är det bästa/sämsta med att plugga?

– Det bästa är den kliniska biten, som börjar redan termin två. Det som kan vara utmanande är att man i princip alltid har något man pluggar på, men så är det väl på alla utbildningar.

Är det något särskilt man ska vara duktig på för att bli en bra tandläkare?

– Det är bra om du är en öppen person, har tålamod och en positiv attityd, och är strukturerad.