Presentation

Fil Dr, universitetslektor i pedagogik Min forskning fokuserar på hur olika samhälleliga och enskilda berättelser och diskurser om skola och utbildning framträder i olika historiska och samtida utbildningssammanhang och hur styrningstekniker som betyg, bedömning, internationella kunskapsmätningar och prov, gestaltas och förändras samt vilka effekter det får både för individen, samhället i stort och hur relationen mellan statsmakten, organisationer, aktörer och professioner formas över tid.

Mitt forskningsintresse rymmer även ungdomskulturella och populärkulturella fenomen inom skola och utbildning som t ex serietidningar och hur de problematiseras av olika skolprofessioner.

Jag ägnar även mig åt forskning om hur diskurser om ledarskap i olika sammanhang växer fram och hur "det goda skolledarskapet" skapas, förändras och sprids i vår tid.

Bärande forskningsfrågor handlar om lärande, utbildningsfilosofi, digitalisering, kreativitet och att undersöka forskningsmetodologiska dimensioner frågandets konst och dess betydelse för vårt lärande.