Presentation

Fil Dr, universitetslektor i pedagogik Min forskning fokuserar på hur olika berättelser och diskurser om skola och utbildning framträder i olika historiska och samtida utbildningssammanhang och hur styrningstekniker som betyg, bedömning, internationella kunskapsmätningar, gestaltas och förändras samt dess effekter för individ, samhälle och statsapparat över tid.

Forskningen rymmer även ungdomskulturella, populärkulturella och estetiskt kulturella fenomen inom skola och utbildning som t ex serietidningar och hur de diskuteras och problematiseras inom olika professioner.

Mitt forskningsintresse rör även diskurser om pedagogiskt ledarskap i olika sammanhang, hur de växer fram och hur "det goda skolledarskapet" skapas, förändras och sprids i vår tid.

Centralt för min forskning är utbildningsfilosofiska och historiska undersökningar, metoder och frågor kring lärande, utforskandets och frågandets betydelse, estetik och undersökandet av gränser för vad vi vet och inte vet.

Såväl min forskning som undervisning drivs av historiska analyser i relation till samtida frågor, lärandets drivkrafter och metoder och tankestilar inspirerade av Foucault and Deleuze.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.