Presentation

Fil Dr, universitetslektor i pedagogik Min forskning fokuserar på hur berättelser och diskurser om betyg framträder i olika utbildningssammanhang, och hur styrningstekniker som bedömning formas och förändras över tid och vilka effekter det får för individen och relationen mellan statsmakt, samhällsorganisationer, lärare, elever, skolledare.

Jag forskar även om ungdomskulturella och populärkulturella fenomen som serietidningar, och hur de har problematiserats av olika professioner i samhällsdebatt.

Mitt forskningsintresse är inriktat på hur ledarskap och "det goda skolledarskapet" skapas och sprids. Jag har även undersökt fenomen som entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssammanhang.

Forskningsfrågor om lärande i förhållande till utbildningsfilosofi, digitalisering, kreativitet och att undersöka forskningsmetodologiska dimensioner frågandets konst och dess betydelse för vårt lärande.