Presentation

Per-Anders Tengland är fil dr i Hälsa och samhälle med filosofisk inriktning. Huvudinriktning: hälsans, medicinens och arbetslivets filosofi, vetenskapsteori och metodlära, folkhälsovetenskapens och folkhälsoarbetets filosofi och etik.