Presentation

Jag är anställd som adjunkt i historia/historiedidaktik med särskild inriktning mot bedömning. Dessutom är jag involverad i konstruktionen av det nationella provet i historia för åk 9.

Min forskning handlar om relationen mellan externa prov i historia och historielärares bedömningspraktik.