Presentation

Per Linde är disputerad i ämnet interaktionsdesign. Forskningsteman är co-design, internet of things, smart cities och designs betydelse för civilsamhället

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.