Presentation

Jag är statsvetare och disputerade vid Stockholms universitet 2003. Innan jag kom till Malmö 2012 var jag innehavare av en av Riksbankens Jubileumsfonds ProFutura-tjänster. Min forskning har en idé- och kulturhistorisk inriktning. För närvarande undersöker jag relationen mellan tidig globalisering och kosmopolitisk filosofi, med särskilt fokus på idéutvecklingen inom antikens, renässansens och upplysningstidens politiska filosofi. Jag har nyligen påbörjat ett projekt om staden som ett laboratorium för politisk teori. Jag undersöker hur politiska teorier — t.ex. om demokrati, jämställdhet, deltagande, och tillit — omsätts i den fysiska stadsplaneringen. På GPS undervisar jag huvudsakligen på kurser i statsvetenskap och inom magisterprogrammet Global Political Studies men handleder även inom områdena Internationella relationer.