PK

Peter
Karpestam
Universitetslektor

email icon peter.karpestam@mau.se
phone icon 040-6657278

location Fastighetsvetenskap

Presentation

Jag har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds Universitet. Jag har tidigare jobbat på Boverket och Malmö Stad och har bl.a. intresserat mig för demografiska processer och faktorer som påverkar bostadspriserna.