Presentation

Jag har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds Universitet. Jag har tidigare jobbat på Boverket och Malmö Stad och har bl.a. intresserat mig för demografiska processer och faktorer som påverkar bostadspriserna.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.