Forskning inom fastighetsvetenskap inkluderar olika perspektiv på fastigheter och mark med fokus på hur individer, hushåll, företag och andra organisationer fattar beslut och gör val.

Inom fastighetsvetenskap analyseras fastighetsrelaterade frågor och processer som relaterar till hållbarhet, samhällsnytta och samhällsekonomisk effektivitet. Forskningen visar även en metodologisk bredd då både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Det rumsliga perspektivet inom fastighetsvetenskap visar också på en naturlig koppling till transportstudier och företagsekonomi.

Forskare, publikationer och projekt

Forskningspublikationer

Här kommer publikationer läsas in från Diva. Tills detta är på plats kan du själv söka i Diva som är vår publikationsdatabas.

Sök i Diva