Presentation

Petter Rasmusson utför administrativa uppgifter på enheten Pedagogiskt stöd på Studentcentrum, såsom diarieföring och hantering av timrapporter från verksamhetens stödpersoner (mentorer, studieassistenter och anteckningsstöd), samordning, kontroll av kostnader och sammanställning av statistik över pedagogiskt stöd. Han ansvarar också för utlåning av teknisk utrustning och informerar om universitetets nedladdningsbara programvaror. Han är dessutom medarbetare i studieverkstaden på Orkanenbiblioteket, och ger stöd i matematik efter beslut av specialpedagog.