Presentation

Jag, Robin, är utbildad socionom med en masterexamen i sexologi.

Jag är samverkansdoktorand inom ramen för "Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten" (forskarskolanfys.se), vilket innebär att jag delar jag min tid mellan mitt arbete som utredande socialsekreterare inom Region Gotland och licentiatstudier vid Malmö universitet.

Mitt licentiatprojektet handlar om socialsekreterares syn på betydelsen av frågor rörande sexuell hälsa i utredningar av unga med missbruk.