Presentation

Sara Berglund är fil. dr. i etnologi, och disputerade vid Lunds universitet 2007. Hon är anställd som lektor vid Institutionen för barndom, utbildning och samhälle.