Presentation

Jag är konstvetare och disputerade 2018 vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet på en avhandling om arkivbegreppet i den samtida konsten.

Från och med hösten 2019 arbetar jag med ett projekt som undersöker hur fotografiska rörelsestudier från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet cirkulerar och generar mening i olika kontexter från senare delen av 1800-talet till idag. Forskningen finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådets International Postdok. Som en del av det arbetet är jag baserad i Berlin under större delen av 2023, som Affiliate Fellow vid ICI, Kulturlabor Institute for Cultural Inquiry. F.o.m vårterminen 2024 är jag baserad i Malmö och undervisar och forskar vid K3.

Meriter