Presentation

Gemensamt astronomi- och atomfysikprojekt som kommer att använda högupplösta infraröda stjärnspektra för att karakterisera exoplanetvärdstjärnor med syftet att bättre förstå processen för bildning av olika typer av planeter. Detta kommer att inkludera bestämning av typen av stjärna (de så kallade stjärnparametrarna, effektiv temperatur, ytgravitation och metallicitet) och mängden element i stjärnan. Eftersom mängderna av element i stjärnan förväntas vara desamma som de i den protoplanetära skivan som alla planeter bildades från, kan dessa överflöd avslöja planeternas kemi och därmed bidra till att förbättra vår förståelse av planetbildning. Så, projektet kommer att omfatta identifiering och bestämning av atomära data av betydelse för denna analys. Stjärnspektra kommer att samlas in med hjälp av internationella teleskop och atomdata kommer att bestämmas med hjälp av både nationella och internationella laboratorier samt atomstrukturberäkningar.