Presentation

Jag är doktorand vid Forskarskolan för Yrkesverksamma i Socialtjänsten - FYS med en licentiat examen som mål. Jag antogs 2020 och är knuten till Malmö Universitet 50% och 50% till Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad. Mitt forskningsprojekt är en praktiknära studie om - Brukarmakt och Självbestämmande på LSS-boende: Etiska dilemman i den brukarnära personalens arbetsvardag.