Presentation

Sofia Tranæus är adjungerad professor i medicinsk och odontologisk metodutvärdering (HTA), (Malmö universitet), docent i klinisk oral vetenskap (Karolinska institutet) och avdelningschef för utvärdering inom socialtjänst- och funktionshinderområdet vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).