Presentation

Susanne Lundborg tjänstgör som forskningshandläggare på Fakulteten för teknik och samhälle.

I arbetsuppgifterna ingår: * Handläggare för forskarutbildningen på fakulteten - administrativt stöd för doktorander, handledare och studierektor för forskarutbildningen. * Handlägger ärenden i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. * Administrativ koordinator för forskarskolan DDS. * Handlägger ärenden i TS etikråd.

Susanne ingår också i den universitetsgemensamma arbetsgruppen som jobbar med årshögtiden.