Presentation

Susanne Lundborg tjänstgör som forskningshandläggare på Fakulteten för teknik och samhälle.

I arbetsuppgifterna ingår:
Handläggare för forskarutbildningen på fakulteten - administrativt stöd för doktorander, handledare och ledningen inom forskning och forskarutbildning.
Handlägger ärenden i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden.
Administrativ koordinator för forskarskolan DDS.
Handlägger ärenden i TS etikråd.

Susanne ingår också i den universitetsgemensamma arbetsgruppen som jobbar med årshögtiden.