Presentation

Svante Lingärde, fil.mag. i ekonomisk historia. Doktorand i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Undervisning med inriktning på handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, socialpolitik, socialt arbete, utvärdering och forskningsmetodik. Forskning inom LSS, arbetsinriktad rehabilitering, barnfattigdom, innovation och socialt missgynnande i utbildning. Deltar i Fure-forskargruppen vid Institutionen för socialt arbete.