Presentation

Svante Lingärde, fil.mag. i ekonomisk historia. Doktorand i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Undervisning med inriktning på handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, socialpolitik, socialt arbete och utvärdering. Forskning inom arbetsinriktad rehabilitering, barnfattigdom, innovation och socialt missgynnande i utbildning. Deltar i Handikappforskargruppen vid Hälsa och samhälle och i Malmö högskolas nätverk SALUT och BUiF.