Presentation

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap, speciellt idrottspsykologi.

Fil.mag idrottspsykologi. Fil.lic Idrottsvetenskap.