Sverker Fryklund

Sverker
Fryklund
Universitetsadjunkt

email icon sverker.fryklund@mau.se
phone icon 040-6658301

location Idrottsvetenskap


Mer om min forskning

Presentation

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap, speciellt idrottspsykologi.

Fil.mag idrottspsykologi. Fil.lic Idrottsvetenskap.

DK koordinator Riksidrottsuniversitet