Presentation

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap, speciellt idrottspsykologi, samt Riksidrottsuniversitetet vid Malmö Universitet.

Fil.mag idrottspsykologi. Fil.lic Idrottsvetenskap.