Presentation

Sylwia Lindqvist är teknologie doktor i Fastighetsekonomi, disputerad vid KTH i Stockholm, arbetar som universitetslektor på Fastighetsvetenskap. Hennes forskning behandlar främst fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv.