Presentation

Jag är biträdande professor i historia och undervisar på SKI. Här har jag primärt undervisat i historia, både på fristående kurser som programkurser. Jag har erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad, och forskarnivå och jag har även handlett uppsatser på dessa nivåer, samt handlett doktorander i historia. Jag är från början utbildad grundskolelärare med ämneskombinationen So 4-9. Jag är också Fil.dr i Historia med inriktning mot medeltidshistoria. Jag skrev min avhandling om sociala nätverk, politisk kultur och makt under senmedeltid, men forskar nu om ritualer, särskilt med inriktning mot performance och performativitet under högmedeltid. Jag forskar även om historiebruk inriktat på emotional nationalism och konstruktionen av vikingatid.