Presentation

Tom Nilsson är fil.dr. i Statsvetenskap. Kompetens: policystudier, demokrati, förvaltning, internationella relationer, lokal politik, politiskt deltagande.