Forskningen inom Russia, Ukraine and the Caucasus Regional Research (RUCARR) handlar om politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och andra relationer av betydelse, inom och mellan Ryssland, Ukraina och Kaukasien, samt mellan angränsande stater.

Om forskningen

I våra expertområden ingår

  • politisk, social och kulturell dynamik och historia
  • nationalism
  • etnisk och nationell identitet
  • säkerhetsfrågor
  • utveckling av civilsamhället
  • auktoritära och hybrida politiska system
  • post-auktoritära övergångar och omvandlingar

Fakulteten för kultur och samhälle har en etablerad konstellation av forskare som är experter på områdesstudier om Ryssland, Ukraina och Kaukasien. Våra forskare har lång erfarenhet av att bedriva fältforskning i regionen och kan dra nytta av gedigen kunskap om kulturer och språk i Ryssland, Ukraina och Kaukasien. De har också ett brett nätverk av lokala kontakter.

RUCARR grundades av professorerna Bo Petersson och Karina Vamling, som har samarbetat i många år och nu är föreståndare.

Forskare, publikationer och projekt

Utbildning inom Kaukasusstudier

Fakulteten ger ett utbud av kurser med fokus på Kaukasusregionen. Alla kurser inom Kaukasusstudier erbjuds online med instruktioner på engelska. Inga obligatoriska föreläsningar kräver närvaro på campus.