Presentation

Verksam som senior professor på enheten Idrottsvetenskap. Forskningsområden: svensk fotbolls professionalisering, selektions- och rangordningsmekanismer inom barn- och ungdomsidrott, relationen mellan skol- och föreningsidrott, idrottspolitik, jämlik hälsa samt idrott och socialt entreprenörskap.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.