Presentation

Friberg har skrivit vetenskapliga böcker och artiklar om en mängd fenomen inom medicinska, pedagogiska och tekniska fält. Genom en kombination av historiska policystudier och etnografiska samtidsundersökningar söker Friberg förstå framväxten av ”det förgivettagande” inom ett fält. Hur blir ett specifikt fenomen till ett oreflekterat vardagligt tankeobjekt? På senare tid har Friberg kommit att intressera sig alltmer av det etnografiska projektets relation till samtida policyprocesser.

Torbjörn Friberg, Ph.D. Associate Professor.