Presentation

Vanna Nordling är doktor i socialt arbete och disputerade år 2017 med avhandlingen "Destabilising citizenship practices? Social work and undocumented migrants in Sweden". Hon undervisar för tillfället på socionomprogrammet, Malmö Universitet. Hennes forskningsintressen rör migration, social mobilisering och sociala rättigheter.

Publikationer i LUB