Presentation

Doktorand Malmö Universitet

Forskarskolan SMOVE (startade maj 2022)

(Sustainable Movement Education)

Veronica.jagerbrink@mau.se

Huvudsyftet är att studera hållbara arbetssätt för att utbilda skola och elever i rörelse som en naturlig del i skolans verksamhet.

  • Vad innefattar en hållbar rörelseutbildning ut i skolan som leder till livslångt lärande genom rörelse, hälsa och välbefinnande?  

Adjunkt Linnéuniversitetet

Undervisar framförallt inom lärarutbildningen, idrott och hälsa Grundlärarprogrammet, idrott och hälsa Förskolelärarprogrammet, motorik, rörelse till musik

Kalmar/Växjö

veronica.jagerbrink@lnu.se