Presentation

Vilhelm är internationell koordinator på Fakulteten för teknik och samhälle. Han arbetar bl.a. med in- och utresande utbytesstudenter samt övergripande arbete med att utveckla internationaliseringen på fakulteten. Vilhelm sitter även med i fakultetens internationella råd.

Vilhelm är kontaktperson för både in- och utresande utbytesstudenter.