Fakulteten för teknik och samhälle bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap, i nära samverkan med näringsliv samt andra samhällsaktörer och lärosäten. Fakultetens två institutioner är: Datavetenskap och medieteknik samt Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Utbildningsmiljö på TS

På Fakulteten för teknik och samhälle har vi utbildningar inom datavetenskap, byggteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik samt tillämpad matematik. Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten. 

Vår ambition är också att studenter ska göra studentprojekt och examensarbeten tillsammans med aktörer utanför högskolesystemet.

Våra utbildningar

På Fakulteten för teknik och samhälle har vi utbildningar inom datavetenskap, byggteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik samt tillämpad matematik. Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten.

Kandidat

Högskoleingenjör

Magister/Master

Förutbildning

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Fristående kurser

Fristående kurser på Teknik och samhälle

Forskningsmiljö på TS

På fakulteten bedrivs forskning inom byggteknik, datavetenskap, materialvetenskap och tillämpad matematik och medieteknik. De olika forskningsgrupperna arbetar tvärvetenskapligt i forskargrupper både inom och utanför högskolan. 

TS i siffror

[Missing text '/common/globalstrings/icons/group' for 'Swedish']

2750 studenter

[Missing text '/common/globalstrings/icons/group' for 'Swedish']

90 anställda

[Missing text '/common/globalstrings/icons/group' for 'Swedish']

20+ nationaliteter

Samarbeta med TS

Vår samverkan med externa parter ökat markant de senaste åren. Det är en uttalad ambition för Teknik och samhälle att samverka med företag, organisationer och myndigheter. Så kan vi höja kompetensnivån, skapa nya produkter och utveckla organisationer. Välkommen att kontakta fakulteten eller våra institutioner med förslag på samverkan med forskare eller studenter.