Fakulteten för teknik och samhälle, TS, bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap, i nära samverkan med näringsliv samt andra samhällsaktörer och lärosäten. Fakultetens två institutioner är Datavetenskap och medieteknik samt Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Utbildning på teknik och samhälle

På Fakulteten för teknik och samhälle har vi utbildningar inom datavetenskap, byggteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik samt tillämpad matematik. Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten. 

Vår ambition är också att studenter ska göra studentprojekt och examensarbeten tillsammans med aktörer utanför högskolesystemet.

Våra utbildningar

På Fakulteten för teknik och samhälle har vi utbildningar inom datavetenskap, byggteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik samt tillämpad matematik. Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten.

Kandidat

Högskoleingenjör

Master

Förutbildning

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Fristående kurser

Fristående kurser på Teknik och samhälle

Forskning på Fakulteten för teknik och samhälle

På fakulteten bedrivs forskning inom byggteknik, datavetenskap, materialvetenskap och tillämpad matematik och medieteknik. De olika forskningsgrupperna arbetar tvärvetenskapligt i forskargrupper både inom och utanför högskolan. 

Forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 33

TS i siffror

[Missing text '/common/globalstrings/icons/group' for 'Swedish']

2750 studenter

[Missing text '/common/globalstrings/icons/group' for 'Swedish']

90 anställda

[Missing text '/common/globalstrings/icons/group' for 'Swedish']

20+ nationaliteter

Samarbeta med TS

Vår samverkan med externa parter ökat markant de senaste åren. Det är en uttalad ambition för Teknik och samhälle att samverka med företag, organisationer och myndigheter. Så kan vi höja kompetensnivån, skapa nya produkter och utveckla organisationer. Välkommen att kontakta fakulteten eller våra institutioner med förslag på samverkan med forskare eller studenter.

För dig som studerar på TS

Studentinformation

Studentwebben

För dig som som redan studerar vid Fakulteten för teknik och samhälle: Besök vår nya studentwebb. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. Under året kommer all information för studenter att flyttas hit eller till Canvas.

Besök studentwebben

Canvas

Är du registrerad vid ett program eller en kurs hittar du den i lärplattformen Canvas där du loggar in med ditt student-id.

Logga in på din kurs i Canvas

Student på TS

Letar du efter information som du tidigare hittat på vår fakultetssida så finns den kvar här året ut. Information för dig som student kommer sedan att finnas på Studentwebben eller Canvas.

Besök studentsidorna på TS, vår tidigare webbplats

Ny student

Ska du börja studera vid Malmö universitet nu under hösten 2019 hittar du all information på Ny student.

Besök Ny student

Studievägledning

Har du fler frågor om dina studier, kontakta gärna studievägledningen.

Kontakta studievägledningen