Presentation

Jag är doktorand inom forskningsämnet hälsa och samhälle. Min forskning handlar om familjer med barn som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Jag undersöker hur samspelet fungerar mellan föräldrar och välfärdssystem såsom utbildning, hälso- och sjukvård och socialförsäkringssystem. Studien utgår från föräldrarnas perspektiv.