Presentation

Yuanji Cheng är docent i tillämpad matematik. Hans forskningsintressen är analys av icke linjära system, statisiska modeller.