Praktikprogram med fokus på social innovation och entreprenörskap som syftar till att stärka Malmöungdomars inneboende kraft att förändra och påverka till positiv samhällsförändring.


Om praktikprogrammet

Malmö universitets praktikprogram inom socialt entreprenörskap fokuserar på att stärka Malmöungdomar i åldrarna 16-19 genom entreprenörsutbildning, med tonvikt på att främja överförbara färdigheter för inre utveckling. Programmet guider ungdomarna genom en social entreprenörs arbete: identifiera utmaningar, utforska orsaker, testa idéer och presentera lösningar för finansiering och samarbeten. Genom praktiken rustas Malmös ungdomar med verktyg för positiv samhällsförändring samtidigt som det odlar inre kvaliteter som är avgörande för personlig och professionell tillväxt.

Genom praktikprogrammet vill vi på Malmö universitet främja framtidens ledare och investera i nästa generations förmåga att leda och ta samhällsansvar. Vi vill bygga broar genom att koppla samman akademin med lokalsamhället för att gemensamt adressera verkliga utmaningar samt brygga klyftan mellan ungdomar och akademi via en inblick i universitetslivet och dess möjligheter.

Praktikprogrammet drivs av Mau innovation och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.