Praktikprogram med fokus på social innovation och entreprenörskap som syftar till att stärka Malmöungdomars inneboende kraft att förändra och påverka till positiv samhällsförändring.


Om praktikprogrammet

Malmö universitets praktikprogram inom socialt entreprenörskap vänder sig till Malmöungdomar i åldrarna 16-19 år och är utvecklat i samarbete med kunskapsalliansen Malmö ungdomars väg till arbete och högre utbildning (Muvah) och Malmö stad, inom ramen för Malmö stads praktikprogram Ung i sommar. Under tre veckor introduceras ungdomarna för metoder och verktyg som kan hjälpa dem i utvecklingen av sina egna idéer, vilket ger dem en bra grund att stå på i utformningen av deras egen framtid. Praktikprogrammet fokuserar på individens inneboende kraft och ger ungdomarna möjlighet att synliggöra sina egna styrkor och stärka sitt självförtroende.

Under praktikprogrammet får praktikanterna bland annat ta del av inspiration från sociala entreprenörer i Malmö samt utbildning och erfarenhet i att utveckla lösningar på vår tids samhällsutmaningar. Under tre veckor coachas ungdomarna i problemkartläggning, idéutveckling och pitchteknik från Malmö universitets innovationsrådgivare. Praktiken ger även ungdomarna ett sammanhang, nya kontakter, ett större nätverk och arbetslivserfarenhet som stärker deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden i framtiden.

Praktikprogrammet drivs av Mau innovation och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.