Det finns många sätt för dig att fortsätta vara en del av Malmö universitet, även efter att du avslutat dina studier. Se till att hålla kontakten genom att registrera dig i nätverket och hör gärna av dig om du vill engagera dig, såsom genom att gästföreläsa eller samarbeta med våra studenter. Välkommen!

Bli en del av alumninätverket

Som alumn eller vän till universitetet erbjuds du:

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om allt som händer på Malmö universitet
 • Temadagar för olika yrkesgrupper
 • Seminarier och events med högaktuella forskare
 • Möjlighet att delta i ett nätverk med andra medlemmar i Alumni & Vänner
 • Alumni & Vänners nyhetsbrev
 • Att ta del av våra alumnundersökningar
 • Möjlighet att delta på våra karriärevent.

Personuppgifter

Nedan tydliggör vi hur Malmö universitet hanterar och använder de personuppgifter som finns om dig inom ramen för Alumni & Vänner.

Så behandlas dina personuppgifter enligt GDPR

Malmö universitet har strategiskt arbetat med relationer till våra alumner och vänner sedan 2012. Arbetet drivs inom gruppen samverkan och externa relationer och är en del av Universitetskansliet. Verksamhetens uppdrag är att skapa och utveckla hållbara relationer med alumner och vänner.

Malmö universitet erbjuder dig möjligheter att engagera dig i aktiviteter och ta del av det som händer på Malmö universitet så att vi kan fortsätta vara en relevant samverkansaktör. Genom att utveckla och stärka relationerna med våra alumner och vänner kan vi ta vara på och uppmuntra ditt fortsatta engagemang för Malmö universitet. Vi vill hålla kontakten med dig för att förbättra vår utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Som universitet och myndighet är det vår skyldighet att informera om vår verksamhet. Den rättsliga grunden är samtycke. När du registrerar dig så samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt informationen nedan.

Malmö universitet skyddar din personliga integritet i enlighet med GDPR från maj 2018. Vi använder samtycke som grund och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Följande redogörelse beskriver hur Alumni & Vänner samlat in uppgifter om dig och hur de behandlas för alumnverksamheten.

Samling och lagring av persondata

I samband med att du gå med i Alumni & Vänner så samlar vi in ditt namn, epostadress, bostadsort, personnummer och vad du studerat. Anledningen till varför vi ber dig skriva ditt personnummer är integrering med LADOK då detta hjälper oss att skicka ut bättre och mer relevant information.  

Personuppgifter som kan lagras är:

 • dina kontaktuppgifter (Namn och e-postadressadress)
 • Ditt personnummer
 • Din bostadsort och land
 • statistik kring nyhetsbrevsutskick till Alumni & Vänner

Behandling av persondata

Dina uppgifter används för ett antal ömsesidiga ändamål till stöd för alumnverksamheten. Dessa inkluderar:

 • digitalt nyhetsbrev
 • undersökningar
 • inbjudningar till event
 • nyheter om Malmö universitet
 • nyheter om möjligheter till engagemang – brev, epost, telefon
 • internt arbete för administrativt ändamål t ex att administrera en händelse du deltagit i eller registrerat dig för, hantera eventuella klagomål eller återkoppling

Det finns inget lagstadgat eller avtalsmässigt krav för dig att ge oss dina personliga uppgifter och du styr helt och hållet själv vilken typ av kommunikation du vill ha från Alumni & Vänner. Om du har frågor om något av dessa ändamål eller hur vi kommunicerar med dig, kontakta oss gärna via alumni@mau.se. 

I enlighet med GDPR så värnar Malmö universitet om "Rätten att bli glömd". På din begäran kan vi sluta behandla dina personuppgifter, kontakta oss då på alumni@mau.se

Alumni & Vänner kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess. Vi delar din data med övriga avdelningar på Malmö universitet endast vid speciella tillfällen, oftast gäller detta inför utvärdering av utbildning.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • fråga oss om tillgång till, korrigering eller radering av dina data
 • begränsa bearbetning (väntande korrigering eller radering)
 • styra vilken kommunikation/marknadsföring du vill ta del av
 • bli glömd.

Så här skyddar vi din data

Vi ser till att vi har lämpliga datasäkerhetsavtal med våra leverantörer innan du delar dina personuppgifter med Malmö universitet.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Malmö universitets dataskyddsombud ansvarar för övervakningen av överensstämmelse med relevant lagstiftning i samband med skyddet av personuppgifter. För att komma i kontakt med Malmö universitets dataskyddsombud, vänligen vänd dig till dataskyddsombud@mau.se. Om du har klagomål på hur Malmö universitet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen via följande länk

Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter

Engagera dig 

Tidigare studenter som ger av sin tid och erfarenhet är viktiga för Malmö universitets fortsatta framgång. Alumni & Vänner erbjuder dig ett antal möjligheter att engagera dig – från att vara mentor till att rekrytera en student från universitetet. Kontakta oss gärna om du har förslag på andra sätt att engagera dig i universitetets utveckling.

Bli mentor

Att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till en nuvarande student på Malmö universitet kan vara en mycket givande upplevelse. Ta chansen och kompetensutveckla dig eller medarbetare på ditt företag genom vårt mentorprogram.

Det är en fin möjlighet att träna sitt ledarskap och färdigheter i kommunikation. I programmet ingår workshops med adepterna och övriga mentorer. Programledarna är certifierade för att använda en strukturerad metod för just mentorsprogram. Programmet börjar i oktober och avslutas med en ceremoni i maj.

Anmäl ditt intresse till att vara mentor här

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Karin Fälth på Karriärservice med idéer och tankar på samarbeten med oss.

Ställ upp som gästföreläsare och inspiratör

Vi söker alumner som kan tala på karriärevents, seminarier och andra aktiviteter som arrangeras på universitetet. Kontakta oss om du är intresserad att ställa upp som gästföreläsare eller inspiratör. 

Bli uppdragsgivare i ett studentsamarbete

Vad behöver din organisation eller företag hjälp med? Studenter söker uppdragsgivare inom en rad olika områden. Att samarbeta med universitetets studenter kan vara en viktig del i din organisations utvecklingsarbete och leda till nya innovativa produkter, tjänster och arbetsprocesser. Samtidigt får din organisation möjlighet att knyta kontakter med forskare och studenter som kan bli framtida medarbetare. Samarbetsformerna är många och vi är öppna för dina idéer och förslag.

Se våra aktuella kurser för studentsamarbeten 

Rekrytera en student

På Malmö universitets jobbportal, Future Finder, kan du som arbetsgivare annonsera praktikplatser/internships, exjobb, hel- eller deltidsjobb. Tjänsten erbjuds utan kostnad och annonserna riktas till nuvarande studenter och studenter på väg ut i arbetslivet.

Till Future Finder

Ge en gåva till Malmö universitet

Ditt engagemang behövs! Vi vill möta vår tids komplexa samhällsutmaningar med forskningsbaserad kunskap. Hög kvalitet, spets i forskningen och ett mer självständigt universitet kräver privata bidrag och långsiktigt tänkande. Alla bidrag är uppskattade.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Vidakovic, Fundraising Director vid Malmö universitet.

Möt en alumn

Alumni & Vänner har medlemmar spridda över hela världen och med stor variation på bakgrund, utbildning, arbete och livsval. Här möter du tre av dem.

Bli en del av Näktergalen Alumn

Har du varit mentor i Näktergalen? Anmäl dig till Näktergalen Alumn. Näktergalen Alumn är en mötesplats för tidigare mentorer där du kan utbyta erfarenheter och vidga ditt professionella nätverk. Du håller dig också uppdaterad om Näktergalen i Malmö, nationellt och internationellt, samt får inbjudningar till föreläsningar, seminarier och karriärevent.

För mer information, kontakta Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare Näktergalen.

Läs mer om Näktergalen

English Studies – Fyra snabba frågor till Kadi Levo Bosnjak

Kadi_Levo.jpg

1. Vad sysslar du med idag?

Jag bor i Malmö och arbetar som lärare i Lund och Barsebäck. Jag arbetar som  engelsklärare i grundskolan och lärare i modersmål (estniska och finska) två gånger i veckan. Sedan läser jag en kurs i svenska på Malmö universitet sedan i höstas, så jag håller mig sysselsatt med både arbete och universitetsstudier för tillfället.

2. På vilket sätt har du haft nytta av studierna på Malmö universitet?

Min kandidatexamen i engelska studier har verkligen varit en bra ingång till många roliga jobb på engelska innan jag hamnade i Malmö för några år sedan. Jag har arbetat på ett av Smithsonian museerna i Washington DC i ett år och sedan i Italien som engelsklärare i sex månader. Det var kul att inse hur många olika  möjligheter det fanns för mig och allt det tack vare programmet i Engelska studier på Malmö universitet.

3. Vad tyckte du om att plugga på Malmö universitet?

Malmö universitet reflekterar verkligen den multinationella och mångkulturella världen vi lever i idag och har lämpliga program för alla som är intresserade av att vara en del av den. Det finns också några bra utbytesprogram som jag deltog i och som jag definitivt kan rekommendera. Universitetet ligger mitt i  en livlig stad och det finns många event och aktiviteter  för såväl nuvarande studenter som alumner.

4. Håller du kontakten med några av dina kurskamrater?

Ja definitivt! Jag fick några mycket kära vänner under de tre åren jag läste och vi har alla hållit kontakten på ett eller annat sätt. Jag träffar regelbundet de få vänner som fortfarande bor i Malmö. De som flyttat hem till sina hemländer har jag träffat några gånger utomlands eller så har de besökt mig här. Tre av dem reste  hela vägen till min bröllopsfest i Kroatien förra året, så jag kan definitivt säga att jag under studietiden fick vänner för livet

Leadership for Sustainability – Fyra snabba frågor till Samantha Seljak

1. Vad sysslar du med idag?

Jag bor i Malmö och jobbar som projektledare på Apsis, ett ledande nordiskt företag för digital marknadsföring, och driver vid sidan av även min verksamhet Seljak Brand. Jag har många olika hattar och gillar att hålla mig sysselsatt! Seljak Brand är ett företag som jag grundade i Australien med min syster Karina. Vi använder avfall som en resurs, och vår första produkt är en återvunnet merinoulltäcke som är tillverkad av spill och rester från fabrikstillverkning.

2. Hur har dina studier vid Malmö universitet hjälpt dig?

Mina studier i masterprogrammet Leadership for Sustainability har gjort det möjligt för mig att fortsätta att fokusera på Seljak Brand - en väldigt hållbarhetsfokuserad affärsverksamhet - samtidigt som jag ökat mina kompetenser för att kunna driva företaget framgångsrikt även långsiktigt. Mina studier hjälpte mig också att etablera ett nätverk i Malmö, så när jag letade jobb efter mina studier hade jag en underbar grupp människor runtom mig som en del av mitt professionella nätverk.

3. Varför skulle du rekommendera Malmö universitet?

Malmö universitet har ett modernt förhållningssätt till lärande, och som sådant är kurserna framtidsfokuserade och kan svara på de behov som finns i vår snabbt föränderliga värld. Dessutom hade mitt program en starkt internationellt profil, så vid sidan av en rad perspektiv och kulturella förståelser så har jag nu dessutom vänner från hela världen!

4. Har du fortfarande kontakt med dina gamla klasskamrater?

Absolut! Jag träffade ett par av dem på en fika senast idag, och håller kontakten med andra, från Brasilien till Mongoliet. Mina gamla klasskamrater är både vänner, men ingår också i mitt professionella nätverk. Jag föreställer mig att vi kommer ha kontakt på ett eller annat sätt under de kommande åren. 

Interaktionsdesign – Fyra snabba frågor till Anders Gran

1. Vad sysslar du med idag?

– Jag är VD och delägare i welltech-bolaget Twiik som utvecklar digitala hälsotjänster. Jag har också ett eget bolag, Uncommon, där jag hjälper företag och team med kreativa processer, produkter och miljöer, men det är inte särskilt aktivt i dagsläget.

2. På vilket sätt har du haft nytta av studierna på Malmö universitet?

– Jag läste kandidatprogrammet i interaktionsdesign under 2003-2007, vilket var en bra tid när det skedde stora förändringar på inte minst inom mobilbranschen. För mig var tiden på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) avgörande för att dels förstå grunderna och processerna i en (digital) produktutveckling, dels komma i kontakt med min första arbetsgivare inom området - Sony Ericsson.

– Jag har egentligen aldrig arbetat som designer, utan arbetat med produktutveckling och senare mot process och ledarskap. Att ha en förståelse och respekt för design av dynamiken mellan teknik och kund, tillsammans med en god insikt i processerna som designhantverket vilar på har varit väldigt viktigt för mig.

3. Vad tyckte du om att plugga på Malmö universitet?

– Det var en härlig tid. på något sätt ganska likt en uppfinnarverkstad då vi fritt utforskade olika former av samspel mellan människa och teknik i en tid när digitaliseringen i samhället ännu var ung på något sätt. Jag upplevde upplägget på K3 som ganska modigt. I stället för fokus på tentor och examina, låg eget ansvar högt på listan och arbetsformen liknade på många sätt den jag upplevt senare i verkliga livet.

4. Håller du kontakten med några av dina klasskamrater?

– En del. Främst springer man på varandra i branschen sen håller man ju lite koll via Linkedin också.

Biomedicinsk teknik – Fyra snabba frågor till Lina Hedman

1. Vad sysslar du med idag?

Jag jobbar som Biomedical Scientist på företaget Wieslab i Malmö. Här tar jag emot patientprover från forskare, läkare och sjukhus från hela världen. Vi undersöker prover och tittar specifikt efter antikroppar och tecken på autoimmuna sjukdomar.

2. På vilket sätt har du haft nytta av studierna på Malmö universitet?

Vi fick labba mycket och lärarna var alltid tillgängliga och delade med sig av kunskap om sina specialistområden. Det gjorde att jag hade självförtroende och en bra ryggsäck med kunskap när jag kom ut i arbetslivet. Att undervisningsspråket var på engelska var idealt. Jag har engelska som fackspråk och måste kunna konsultera internationella kunder i både tal och skrift.

3. Vad tyckte du om att plugga på Malmö universitet?

Flera med mig håller med om att vi Malmöstudenter har något extra. Vi kan det här med problemlösning. I kontrast till att vi är duktiga på att lösa problem själva så har vi fått mycket stöd av lärarna under utbildningen. Vi blir självgående, och jag har fått med mig kompetens som jag har utvecklat i närheten till lärare. Det är något unikt, och det betalar sig i längden.

4. Håller du kontakten med några av dina klasskamrater?

Vi blev väldigt tighta under studierna, och en del har jag god kontakt med än idag.