Rätt miljöer och mötesplatser är en förutsättning för att bedriva forskning av högsta kvalitet. I våra tvärvetenskapliga laboratorier samverkar vi över flera av våra ämnesområden. Vi vill samtidigt göra vår forskning tillgänglig för fler människor genom att skapa andra ytor och sammanhang där forskare, studenter och allmänhet kan mötas och utbyta erfarenheter.

Vi ser möjligheterna - vill du vara med?

Om du är intresserad av att höra mer om våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog. Ditt stöd kan bidra till ny kunskap som förändrar.  

Kontakta Petra Lundgren - Fundraiser