Internationella utbyten ger våra studenter och unga forskare chansen att utvecklas och samla på sig värdefulla erfarenheter. Genom att instifta och namnge ett resestipendium kan du bidra till att framtidens forskningsledare och experter får möjlighet att gästforska, skriva avhandling eller på annat sätt samverka och stärka sina internationella samarbeten.

Vi ser möjligheterna - vill du vara med?

Om du är intresserad av att höra mer om våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog. Ditt stöd kan bidra till ny kunskap som förändrar.  

Kontakta Petra Lundgren - Fundraiser