Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö kvällstid 25%
18 januari 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Under kursen diskuteras och problematiseras vilken typ av barndom som konstrueras i olika pedagogiska verksamheter. Vidare studeras vilken barnsyn som genomsyrar pedagogiska aktiviteter, relationer och miljöer, vilka förväntningar som finns på pedagogiska verksamheter i relation till barndom samt hur dessa verksamheter kan förstås utifrån barns perspektiv.

Behörighet

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt