Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Att ställa om världens städer i hållbar riktning är en av mänsklighetens stora utmaningar. Med utgångspunkt i konkreta exempel i Öresundsregionen ska kursdeltagare teoretiskt och empiriskt analysera och reflektera över vad hållbar stadsutveckling innebär i praktiken. Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Kursinnehåll

Kursen kommer att varva studiebesök med praktiska exempel på hållbar stadsutveckling med teoretiska moment. Vid de teoretiska momenten analyseras och diskuteras de praktiska exemplen utifrån studenternas egna erfarenheter men också utifrån mer sammansatta teoribildningar kring hållbar stadsutveckling. Kursen kommer att behandla:

  • aktuella teoribildningar och begrepp kring hållbar stadsutveckling
  • idéhistoriska aspekter på hållbarhetsbegreppet
  • metoder för att analysera och bedöma konkreta projekt ur hållbarhetssynpunkter
  • exempel på systematiska hållbarhetsanalyser

Frågor om genus, mångfald och miljö är grundläggande för diskussion kring hållbar stadsutveckling.

Behörighet

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt