Presentation

Peter Parker är fil. dr. i socialantropologi med inriktning mot förståelse av organisationer. På senare tid har forskningen inriktats på frågor om de komplexa förhandlingar som utgör en avgörande del stadens styrning och utveckling. Detta har studerats bland annat i avseende på hur stadsförnyelse legitimeras, i frågor om olika gruppers möjlighet att delta i utveckling och förvaltning av offentliga platser samt om frågor tillfällig användning och planering.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.