Fristående kurs, Grundnivå
10 hp
Malmö dagtid 33%
18 januari 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande delar:

  • Solsystemet och dess beståndsdelar
  • Stjärnors utveckling
  • Vintergatan och andra galaxer
  • Universums struktur och utveckling
  • Astronomiska teleskop och observationer
  • Metoder inom modern astronomi
  • Exoplaneter

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se