Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om grundläggande astronomi och förståelse för universums uppbyggnad och utveckling.

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande delar:

- Solsystemet och dess beståndsdelar
- Stjärnors utveckling
- Vintergatan och andra galaxer
- Universums struktur och utveckling
- Astronomiska teleskop och observationer
- Metoder inom modern astronomi
- Exoplaneter

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se