Om kursen

Kursen handlar om förändringsarbete på områdesnivå. Där staden tillsammans med föreningar och aktiva boende vill hitta gemensamma lösningar på lokala problem. Där allas kunskap och erfarenheter tas med i problemformuleringen och förändringsarbetet.

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med områdesorganisering och social mobilisering. Det vill säga dig som brinner för att hitta nya sätt att tillsammans med andra minska orättvisor och jobba för att alla ska ha samma förutsättningar att leva ett bra liv.

Lärarlaget består både av forskare och av representanter från civilsamhället och vi tar upp aktuell forskning som rör community work. De teoretiska perspektiven, tillsammans med exempel från praktisk områdesorganisering, samlas upp i ett projektarbete där studenterna får fördjupa sig i ett område som engagerar dem.

Kursen ges tillsammans med kursen Socialt arbete: Community Work och mobilisering på lokal nivå på Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet. Det innebär att universitetsstudenter läser tillsammans med personer med praktisk erfarenhet av att arbeta med social mobilisering i olika former. Under kursen finns stora möjligheter att själv välja vad man vill fokusera på och tanken är att en stor del av utbildningen går ut på att utbyta perspektiv, erfarenheter och kunskap.

Kursen är en uppdragskurs och ges i samarbete med Helamalmö och ABF.

Arbetsform

Kursen är på 7,5 hp och på kvartsfart (25%). Den ges HT24 på måndagar eftermiddag/kväll. Kursen startar 2 september och slutar 19 januari. 

Anmälan

Anmälan till kursen sker via mejl till vanna.nordling@mau.se

Intresseanmälan för höstterminen 2024 skickas senast 15 maj. 

Kursen ges som en uppdragsutbildning, det innebär att den inte ges till privatpersoner utan det är din arbetsgivare som köper kursen. Uppdragsgivaren betalar en kursavgift. För frågor om kostnad och anmälan kontakta kursansvarig Vanna Nordling.

Behörighetskrav

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Undantag ges enligt bestämmelser om uppdragsutbildning. För behörighet krävs dessutom att den sökande uppfyller kraven för målgrupp utifrån uppdragsgivarens anvisningar.

Kurslitteratur

Freire P, (2021) De förtrycktas pedagogik, Stockholm: Trinambai (254 s.)

Mulinari P, Kings L N, Tahvilzadeh N, (2021) Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin. Socialvetenskaplig tidskrift, 27 (3-4) s. 249-267. (18 s.)

Sjöberg S, Turunen P, (2018) Samhällsarbete. Aktörer, arenor och perspektiv, Lund: Studentlitteratur. (Valda delar, cirka 40 sidor av 389).

Artiklar och andra texter omfattande ca 300 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till deltagarna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt för kursdeltagarna.

Hitta kursrapporter