Om kursen

Kursen är flervetenskaplig och syftar till att ge en grundläggande förståelse av fotbollen som kulturell företeelse och dess plats i samhället. Både svenska och internationella förhållanden behandlas, liksom herr-, dam- och ungdomsfotbollen. Fokus ligger såväl på själva fotbollssporten som på kulturen runtomkring, däribland publiken. Sociologiska, ekonomiska och juridiska frågeställningar behandlas samt relationen mellan fotboll och media.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt