Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna en grundläggande förståelse av fotbollen som kulturell företeelse och dess plats i samhället genom att behandla främst sociologiska frågeställningar, men också i termer av ekonomi och juridik

I kursen studeras den sentida utvecklingen inom svensk och internationell fotboll. En rad aktuella och problematiska områden tas upp till behandling, såsom supporterkulturen och huliganismen, selekteringen och värderingarna inom ungdomsfotbollen, regelbrott på planen samt fotbollens förändrade villkor i en alltmer kommersiell och mediacentrerad värld. Genus- och etnicitetsaspekter tas också upp till behandling.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt