Presentation

Jag är verksam framförallt med undervisning och forskning inom Idrottsvetenskap, främst med historiska perspektiv. Sedan 2016 är jag docent i idrottsvetenskap med särskild inriktning mot historia. År 2019 avslutades en studie om den svenska bandyns kulturhistoria i form av boken "Den döende bandyn? En säregen historia om svensk natur, nationalism och nostalgi" (Arx förlag 2019). Jag har sedan en tid tillbaka tillsammans med fotografen Edvard Koinberg arbetat med en studie om fotbollens svenska kulturarv. Den kom ut i bokform år 2021 och titeln är "Fotbollens Kuriosakabinett. Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild" (Arx förlag, 2021). Jag är specialiserad på allt som rör fotbollen och har skrivit böckerna "Från gentleman till huligan? Svensk fotbollskultur förr och nu" (tillsammans med Aage Radmann, Symposion 1998), "Kung fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950" (Symposion 2002, Arx förlag 2014) samt tvåbandsverket "`Spela fotboll bondjävlar!´ En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början" (Symposion 2011 och 2016). Jag är internationell redaktör för peer review-tidskriften "Soccer and Society". I nuläget har ett arbete påbörjats om fotbollens världshistoria.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Aktiviteter