Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö blandad undervisningstid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen är en introduktion till ryska språket och omfattar uttal, skrift, grundläggande ordförråd och grammatik. I kursmaterialet illustreras ryskt kultur- och samhällsliv. Undervisningen är helt nätbaserad och sätter förståelse av enkla texter i centrum. Kursen riktar sig till studenter som vill kombinera kunskaper i ryska med andra ämnen och yrkesverksamma personer som behöver använda ryska i sitt arbete. Som en påbyggnadskurs erbjuds Ryska II.

Distanskursen Ryska I är en introduktion till ryska språket och omfattar uttal, skrift, basordförråd och grundläggande grammatik. I kursmaterialet illustreras ryskt kultur- och samhällsliv. Undervisningen bedrivs online och sätter förståelse av enkla texter i centrum. Interaktiva språkövningar intar en viktig del av kursmaterialet.

Både Ryska I och Ryska II är helt nätbaserade, vilket innebär att vi inte kommer att ha några schemalagda möten i Malmö. I stället kommer vi vid bestämda tider varje vecka att lägga ut en ny lektion. Kursmaterialet till varje lektion  är tillgängligt på nätet. Som deltagare i kursen får man tillgång till detta material och har alltså inte någon vanlig kursbok och övningsbok bredvid. Som referensmaterial rekommenderas man skaffa en mindre rysk-svensk/svensk-rysk ordlista och grammatik (anvisningar finns i litteraturlistan).

Kurserna riktar sig till studenter som vill kombinera kunskaper i ryska med andra ämnen och även till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med ryska i sitt arbete.

Vi använder nätutbildningsplattformen Canvas.

Kursinnehåll

Inledningsvis inriktas kursen på en genomgång av skriftsystemet och grunderna i ryskt uttal. Här introduceras viktiga grammatiska regler och basordförrådet övas. Visst utrymme ges till profilering mot studentens intresseinriktning och ämnesområde. Parallellt med de språkligt inriktade momenten tar kursen upp realiakunskap och aktuella företeelser i det ryska samhället (bl.a. Rysslands styrelseskick och administrativa indelning, landets stora etniska mångfald, ryska medier, aktuella energi- och miljöfrågor). Under senare delen av kursen fokuseras på studier av enkla texter och kommunikativa övningar.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga kommentarer eller kommenterar i forumdiskussioner (inom ramen för kursplattformen). En digital sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Därutöver förekommer möjligheter till utvärdering efter enskilda delar.

Studentinflytande utövas genom kursråd.

Kontakt