Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Under kursen får du grundläggande kunskaper om de problem som uppkommer vid analys av olika funktioner av flera variabler. Du får grundkunskaper i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler, samt lär dig analytiska metoder för att lösa praktiska problem såsom optimeringsproblem och volymberäkningar.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Analys, minst 15 hp och Linjär algebra med statistik, 7.5 hp. Alternativt kursen MA101T Matematik och Naturvetenskap samt ytterligare minst 7,5 hp Analys.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt